Водопідготовка

ТЗОВ “КОМФОРТ-ЕКО” тісно співпрацює з кафедрою “Водопостачання, водовідведення і бурової справи” Національного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне) в такій сфері як водопідготовка та водоочистка, і пропонує наступні продукти:

установки очищення питної води Комфорт-еко

Водоподготовка

Показники якості очищення

Найменування показників до очищення після очищення
Залізо загальне, мг/дм3 до 16 менше 0,2
Каламутність, НОК* до 50 менше 2
Сірководень, мг/дм3 до 2 відсутній
Забарвленість, бали до 50 менше 20
Загальна жорсткість, моль/дм3 до 9 менше 7
Марганець, мг/дм3 до 2 менше 0,05
Хлор залишковий вільний, мг/дм3 до 2 відсутній
рН 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5
* Примітка. НОК (нефелометрична одиниця каламутності) 1НОК = 0,58 мг/дм3.

Водопідготовка та водоочистка: переваги комплексу

•    очищення підземних вод відповідно до нормативних показників ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною”;
•    компактність комплексу і як результат збільшення корисної площі;
•    не потребує обслуговуючого персоналу;
•    значне зменшення об’єму промивних вод;
•    зниження енерговитрат;
•    знезараження води озоном (як додаткова функція);
•    високий ступінь надійності і низька собівартість обслуговування.

ОЧИЩЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВІД НІТРАТІВ основане, перш за все на використанні фізико-хімічних методів для перетворення нітратів у тверду фазу. А також гідромеханічних методів для вилучення твердої фази з води, при цьому мінімізувавши  утворення відходів.

ПОМ’ЯКШЕННЯ, ДЕМІНЕРАЛІЗАЦІЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ХЛОРИДНО-СУЛЬФАТНОГО ТИПУ для забезпечення необхідної якості очищеної води при низьких експлуатаційних затратах станцій і високому відсотку водовикористання. На відміну від існуючих технологій вирішені питання утилізації елюатів при регенерації іонообмінних фільтрів і повторного використання вод від допоміжних операцій.

Телефонуйте і ми Вам допоможемо!