Ми маємо технологічні рішення для бізнесу

Тісна наукова співпраця з Національним університетом водного господарства та природокористування, а також власні розробки та дослідження, дають нам сучасний інструментарій у нашій роботі.

Ми готові допомогти в таких напрямках

Водопідготовка

ТЗОВ “КОМФОРТ-ЕКО” тісно співпрацює з кафедрою “Водопостачання, водовідведення і бурової справи” Національного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне), та пропонує:

– Станції знезалізнення води з пінополістирольними фільтрами з висхідним фільтрувальним потоком, які розташовані на відкритому повітрі;

– Установки баштового типу для знезалізнення води;

– Пінополістирольні фільтри для локальних систем підготовки води (приватні будинки, котеджі, готелі і т.д.).

– Установки комплексного очищення питної води «ОЗЗОН»: ОЗЗОН офіс; ОЗЗОН-1,5; ОЗЗОН-3.

установки очищення питної води

Водоподготовка

Показники якості очищення

Найменування показників до очищення після очищення
Залізо загальне, мг/дм3 до 16 менше 0,2
Каламутність, НОК* до 50 менше 2
Сірководень, мг/дм3 до 2 відсутній
Забарвленість, бали до 50 менше 20
Загальна жорсткість, моль/дм3 до 9 менше 7
Марганець, мг/дм3 до 2 менше 0,05
Хлор залишковий вільний, мг/дм3 до 2 відсутній
рН 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5
* Примітка. НОК (нефелометрична одиниця каламутності) 1НОК = 0,58 мг/дм3.

ПЕРЕВАГИ КОМПЛЕКСУ

•    очищення підземних вод до нормативних показників ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною”;
•    компактність комплексу і як результат зменшення корисної площі;
•    не потребує обслуговуючого персоналу;
•    значне зменшення об’єму промивних вод;
•    зниження енерговитрат;
•    знезараження води озоном (як додаткова функція);
•    високий ступінь надійності і низька собівартість обслуговування.

ОЧИЩЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВІД НІТРАТІВ основане на використанні фізико-хімічних методів (для перетворення нітратів у тверду фазу) і гідромеханічних – для вилучення твердої фази з води, при цьому мінімізоване  утворення відходів

ПОМ’ЯКШЕННЯ, ДЕМІНЕРАЛІЗАЦІЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ХЛОРИДНО-СУЛЬФАТНОГО ТИПУ для забезпечення необхідної якості очищеної води при низьких експлуатаційних затратах станцій і високому відсотку водовикористання. На відміну від існуючих технологій вирішені питання утилізації елюатів при регенерації іонообмінних фільтрів і повторного використання вод від допоміжних операцій.

Комунальний сектор

ОЧИЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД АВТОНОМНИХ ОБ’ЄКТІВ – сіл, селищ, малих міст, баз відпочинку й інших локальних об’єктів біологічними методами на базі установок „КУБО” продуктивністю  1 – 200 м3/доб.

Станції (установки) компактні й відповідають європейському рівню, можуть бути виготовлені із пластику, залізобетону або металу у надземному, напівзаглибленому або підземному варіанті.

На основі даних технологічних рішень проводимо реконструкцію існуючих очисних споруд, використовуючи:

–    існуючі об’єми очисних споруд без проведення їх додаткового розширення, що дозволяє збільшувати продуктивність очисних споруд  в 1,5-2 рази;
– енергозберігаюче насосне обладнання;
– ефективне й енергозберігаюче аераційне обладнання та системи.

ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД “КУБО”

Очищення господарсько-побутових стічних вод автономних об’єктів – приватних будинків, селищ, котеджів, готелей, шкіл, баз відпочинку та інших локальних об’єктів, а також близьких до них за хімічним складом стічних вод від промислових підприємств біологічними методами на базі установок “КУБО”.

Багатоступенева технологія очищення розроблена на базі установок “КУБО”, що виготовляється згідно ТУ У 45.2-31830396-001-2004 зі змінами від 02/03/2010 р. №097/000915/01 і затверджена в Міністерстві охорони здоров’я України (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.04.2013р. №05.03.02-04/33973).

Розмір санітарно-захисної зони для установок КУБО, продуктивністю 1-200 м3/добу, складає 15 метрів.

Дана технологія очищення стічних вод дозволяє без шкідливої дії на навколишнє середовище і дотримання вимог діючих нормативних документів забезпечити якість очищеної води для подальшого скиду у рибогосподарську водойму 2-ої категорії, потічок або для технічних потреб (полив зелених насаджень, миття автотранспорту тощо).

Згідно вимог діючих нормативів очищена вода піддається знезараженню розчином гіпохлориту натрію або озонуванням.

Показники якості очищення

Найменування Показники якості вхідної води Показники якості очищеної води
1 Завислі речовини 350 мг/л 15 мг/л
2 Мінералізація 1100 мг/л 1000 мг/л
3 БПК5 300 мг/л 15 мг/л
4 ХСК 530 мг/л 80 мг/л
5 СПАР 4,0 мг/л 0,2 мг/л
6 Азот амонійний 20 мг/л 1,9 мг/л
7 Нітрити 0,7 мг/л 0,27 мг/л
8 Нітрати 40 мг/л 40,0 мг/л
9 Сульфати 200 мг/л 200,0 мг/л
10 Фосфати 10 мг/л 3 мг/л
11 Хлориди 300 мг/л 300 мг/л
12 рН 6,5 - 8,5 6,5 – 8,5
13 Нафтопродукти 0,6 мг/л 0,25 мг/л
14 Колі-індекс >100000 <1000
* Примітка. Для підвищення ефективності очистки стічних вод до показників по БПК5 3-5 мгО2/л, завислим речовинам 3 мг/л, та по ХСК 30 мг/л, слід влаштувати додатковий блок доочистки.

Переваги комплексу

•    висока ефективність очистки – 95-98%;
•    простота експлуатації та обслуговування обладнання;
•    мала площа для розміщення очисних споруд;
•    відсутність необхідності додаткового обладнання безпосередньо будівлі для розташування очисних споруд;
•    невеликі затрати часу на поставку та налагодження обладнання;
•    низьке енергоспоживання;
•    можливість отримання очищеної води високої якості, що дозволяє використовувати її для різних технологічних потреб. 

КОНСТРУКТИВНЕ ВИКОНАННЯ ОБЛАДНАННЯ

В залежності від способу розміщення очисних споруд пропонуємо два варіанти впровадження станції очищення господарсько-побутових стічних вод:
•    суміщений варіант розміщення очисних споруд. Основні технологічні ємкості проектуються з монолітного залізобетону, а електрообладнання (повітродувки) розміщені в приміщенні.
•    підземний варіант виконання очисних споруд. Основні технологічні ємкості виготовлені з пластику та розміщені в залізобетонних кільцях, а електрообладнання (повітродувки) – в окремому колодці. Цей варіант не потребує окремого приміщення для технологічного обладнання.
•    ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД  СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ: ТУБЕРКУЛЬОЗНІ ДИСПАНСЕРИ,  ІНФЕКЦІЙНІ ВІДДІЛЕННЯ ЛІКАРЕНЬ Стічні води лікувальних закладів за своїм складом прирівнюються до господарсько-побутових, очистка яких виконується за технологією біологічної очистки стоків на  базі установки «КУБО», але присутність  у їхньому  складі патогенних мікроорганізмів (наприклад, збудник  туберкульозу Mycrobacterium tuberculosis)   вимагає впровадження додаткових блоків доочистки, таких як блок зневоднення і знезараження утворюваного в процесі очистки  осаду.

харчова промисловість

Очищення стічних вод підприємств молочної, м’ясної, кондитерської, пивоварної, спиртової, виноробної, масложирової й інших галузей харчової промисловості.

Основою технології очищення даної категорії стоків є комбінація фізико-хімічних (напірна флотація, обробка реагентами, відстоювання, фільтрування) і біологічних (окислення мікрофлорою) методів. Така комбінація різних методів очищення стічних вод нівелює недоліки кожного зі способів, що дозволяє ефективно проводити очистку.

Для обробки та очищення промислових стічних та зворотних вод від фосфатів, заліза загального, нафтопродуктів, зважених речовин та інших забруднюючих речовин застосовують установку фізико-хімічної обробки води “FLOTTER-PRO”.

Якість очищеної води відповідає вимогам скиду в загальноміську каналізацію або відкриті водойми.

переваги технології

– стабільність якості очистки незалежно від коливань концентрацій забруднень;
– компактність, надійність та низька енергоємкість роботи водоочисного обладняння;
– автоматизація в максимальній степені, простота в эксплуатації;
– окупність до 2 років

Гальванічне виробництво

Очищення стічних вод – промивних вод і відпрацьованих концентрованих розчинів – гальванічних виробництв і виробництв друкованих плат підприємств машино- і приладобудування на локальних циклах очищення і на централізованих очисних спорудах підприємства з наступним скидом очищеної води в загальноміську каналізацію або повторне використання в замкнутому циклі виробництва.

Важливим напрямком вирішення проблеми охорони навколишнього середовища є створення замкнутих систем водопостачання гальванічних цехів і дільниць, при яких частково або повністю виключається скид очищених вод у гідроекологічний резервуар і направлення їх на повторне використання у виробництво. Це дозволяє скоротити споживання свіжої води, виключити скид навіть у малих кількостях іонів важких металів, знизити витрати на очищення за рахунок економії спожитої на підприємстві води й знизити (виключити) плату за відвід стічних вод у каналізацію або водойму.

Пропонована комплексна технологія очищення стічних вод гальванічного виробництва основана на застосуванні сучасних рішень в області освітлення, фільтрування, гідравліки. Висока ефективність роботи пропонованої технологічної схеми й обладнання для очищення води досягається за рахунок використання технічних рішень і розробок, що відповідають міжнародному рівню.

переваги технології

– забезпечити очищення води до норм, необхідних Замовнику;
– здійснити стабілізацію й часткове знесолення води, що очищується, без використання додаткового обладнання;
– істотно знизити дози хімічних реагентів;
– одержати відносно малу кількість відходів, які по складу, фізико-хімічним і механічним властивостям придатні до утилізації;
– компактно розмістити водоочисне обладнання, скоротивши протяжність комунікацій, кількість арматури, насосів і допоміжного устаткування;
– спростити умови експлуатації;
– знизити енергоємність очищення;
– одержати значний економічний і соціальний ефект.

Фільтрат ТПВ

Очищення фільтратів полігонів ТПВ й рідких токсичних відходів

На основі розробленої комплексної багатостадійної технології (патент України на винахід UA 72677). Ефективність технології досягається шляхом вилучення компонентів у формі, що передбачає їхню утилізацію, а також за рахунок рециркуляції використовуваних товарних реагентів при регенерації. Обов’язковою вимогою до очищення фільтратів  є повне їхнє знезараження.

Вмлучення йоду й брому

у вигляді товарних продуктів – кристалічного йоду й бромистого заліза із високомінералі-зованих природних вод. Технологія дозволяє скоротити на 30-35% технологічне обладнання, що використається в традиційній схемі. Передбачено очищення всіх попутних основній технології компонентів (розсолів після вилучення галогенів, повітря), а також наступна переробка концентратів для вилучення інших цінних елементів (літію, бору, стронцію та ін.).
Поряд з ефективністю й економічністю, пропоновані технології є екологічно безпечними.

Деякі із пропонованих нами рішень індивідуальні і є результатом вивчення потреб Замовника, якості вихідної води, умов майбутньої експлуатації систем, інші – уніфіковані.

Телефонуйте і ми Вам допоможемо!